• పేజీ_బ్యానర్

ప్రాజెక్టులు

గాలి శుభ్రత అనేది శుభ్రమైన గదిలో ఉపయోగించే అంతర్జాతీయ వర్గీకరణ ప్రమాణం.సాధారణంగా ఖాళీ, స్టాటిక్ మరియు డైనమిక్ స్థితి ఆధారంగా శుభ్రమైన గది పరీక్ష మరియు అంగీకారం చేయండి.గాలి శుభ్రత మరియు కాలుష్య నియంత్రణ యొక్క నిరంతర స్థిరత్వం శుభ్రమైన గది నాణ్యత యొక్క ప్రధాన ప్రమాణం.వర్గీకరణ ప్రమాణాన్ని ISO 5(క్లాస్ A/క్లాస్ 100), ISO 6(క్లాస్ B/క్లాస్ 1000), ISO 7(క్లాస్ C/క్లాస్ 10000) మరియు ISO 8(క్లాస్ D/క్లాస్ 100000)గా విభజించవచ్చు.